г. Москва, 6-й Новоподмосковный пер., д. 5а
“Молитвенное последование с каноном покаянным о грехе убийства чад во утробе (аборте)”
Опубликовано 20 Январь 2017

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды, и три поклона.)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас: Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари́, глас 6

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас;/ вся́каго бо отве́та недоуме́юще,/ сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це/ гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху

Го́споди, поми́луй нас,/ на Тя́ бо упова́хом;/ не прогне́вайся на ны́ зело́,/ ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших,/ но при́зри и ны́не, я́ко благоутро́бен,/ и изба́ви ны́ от враг на́ших:/ Ты́ бо еси́ Бог наш,/ и мы лю́дие Твои́,/ вси дела́ руку́ Твое́ю,/ и и́мя Твое́ призыва́ем.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам,/ благослове́нная Богоро́дице,/ наде́ющиися на Тя да не поги́бнем,/ но да изба́вимся Тобо́ю от бед:/ Ты́ бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Го́споди, поми́луй. (12 раз.)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон.)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон.)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон.)

Псало́м 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х; я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се́ бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се́ бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, да́л бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Кано́н покая́нный
ко Го́споду на́шему Иису́су Христу́
для муже́й и жен, пови́нных в грехе́ чадоуби́йства
(келе́йно что́мый)

Песнь 1

Ирмо́с: Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль,/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.

Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Ны́не приступи́х аз, гре́шный(ая) и обремене́нный(ая) грехо́м детоуби́йства, к Тебе́, Влады́це и Бо́гу моему́;/ не сме́ю же взира́ти на не́бо, то́кмо молю́ся, глаго́ля:/ даждь ми, Го́споди, ум,/ да пла́чуся дел мои́х го́рько.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

О, го́ре мне гре́шному(ей)!/ Па́че всех челове́к окая́нен есмь,/ покая́ния несть во мне;/ даждь ми, Го́споди, сле́зы,/ да пла́чуся дел мои́х го́рько.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Безу́мне, окая́нне челове́че,/ в нераде́нии о покая́нии вре́мя губи́ши;/ помы́сли житие́ твое́, и обрати́ся ко Го́споду Бо́гу,/ и пла́чися о де́лех твои́х го́рько.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ма́ти Бо́жия Пречи́стая,/ воззри́ на мя гре́шнаго(ую), и от се́ти диа́воли изба́ви мя,/ и на путь покая́ния наста́ви мя,/ да пла́чуся дел мои́х го́рько.

Песнь 3

Ирмо́с: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Внегда́ поста́влени бу́дут престо́ли на Cуди́щи Cтра́шнем,/ тогда́ всех челове́к дела́ облича́тся;/ го́ре та́мо бу́дет гре́шному(ей), в му́ку отсыла́емому(ей);/ и то ве́дущи, душе́ моя́, пока́йся от злых дел твои́х.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Пра́ведницы возра́дуются, а гре́шнии воспла́чутся;/ тогда́ никто́же возмо́жет помощи́ нам,/ но дела́ на́ша осу́дят нас;/ те́мже пре́жде конца́ пока́йся от злых дел твои́х.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Увы́ мне великогре́шному(ей),/ и́же(я́же) де́лы и мы́сльми оскверни́вся(шися),/ ни ка́пли слез име́ю от жестосе́рдия;/ ны́не возни́кни от земли́, душе́ моя́,/ и пока́йся от злых дел твои́х.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Се взыва́ет, Госпоже́, Сын Твой, и поуча́ет нас на до́брое,/ аз же гре́шный(ая) добра́ всегда́ бе́гаю;/ но Ты, Ми́лостивая, поми́луй мя,/ да пока́юся от злых мои́х дел.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Седа́лен, глас 6:

Помышля́ю день стра́шный и пла́чуся дея́ний мои́х лука́вых:/ ка́ко отвеща́ю Безсме́ртному Царю́,/ или́ ко́им дерзнове́нием воззрю́ на Судию́, блу́дный(ая) аз?/ Благоутро́бный О́тче, Сы́не Единоро́дный и Ду́ше Святы́й, поми́луй мя.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен:

Свя́зан(а) мно́гими ны́не плени́цами грехо́в/ и содержи́мь(а) лю́тыми страстьми́ и беда́ми,/ к Тебе́ прибега́ю, моему́ спасе́нию, и вопию́:/ помози́ ми, Де́во, Ма́ти Бо́жия.

Песнь 4

Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ боголе́пно пое́т, взыва́ющи/ от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Широ́к путь зде и уго́дный сла́сти твори́ти,/ но го́рько бу́дет в после́дний день,/ егда́ душа́ от те́ла разлуча́тися бу́дет;/ блюди́ся от сих, челове́че, Ца́рствия ра́ди Бо́жия.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Почто́ по́хоть и блуд безу́мне твори́ши,/ сластьми́ ми́ра сего́ пленя́ешися,/ любо́вь роди́тельску попира́еши/ и свое́ беззащи́тное ча́до убива́еши?/ Пока́йся у́бо, душе́ моя́, Ца́рствия ра́ди Бо́жия.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

О безу́мный челове́че,/ доко́ле углеба́еши, я́ко пчела́, собира́ющи бога́тство твое́?/ Вско́ре бо поги́бнет, я́ко прах и пе́пел;/ но бо́лее взыщи́ Ца́рствия Бо́жия.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен:

Богоро́дице, поми́луй мя гре́шнаго(ую),/ и в доброде́тели укрепи́,/ и соблюди́ мя, да на́глая смерть не похи́тит мя негото́ваго(ую),/ и доведи́ мя, Де́во, Ца́рствия Бо́жия.

Песнь 5

Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Воспомяни́ грехи́ твоя́, окая́нный челове́че,/ ка́ко себялю́бие, сребролю́бие, жестокосе́рдие и по́хоть чадоуби́йцею соде́лаша тя./ Душе́ моя́ гре́шная, того́ ли восхоте́ла еси́?

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Трепе́щут ми у́ди, все́ми бо сотвори́х вину́:/ очи́ма взира́яй, уши́ма слы́шай,/ язы́ком зла́я глаго́ляй,/ всего́ себе́ гее́нне предая́й;/ душе́ моя́ гре́шная, сего́ ли восхоте́ла еси́?

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Блудника́ и разбо́йника ка́ющася прия́л еси́, Спа́се,/ аз же еди́н(а) ле́ностию грехо́вною отягчи́хся/ и злым дело́м порабо́тихся;/ душе́ моя́ гре́шная, сего́ ли восхоте́ла еси́?

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен:

Ди́вная и ско́рая Помо́щнице всем челове́ком, Ма́ти Бо́жия,/ помози́ мне недосто́йному(ей),/ душа́ бо моя́ гре́шная того́ восхоте́.

Песнь 6

Ирмо́с: Жите́йское мо́ре/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой,/ Многоми́лостиве.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Житие́ на земли́ блу́дно пожи́х и ду́шу во тьму преда́х,/ ны́не у́бо молю́ Тя, Ми́лостивый Влады́ко:/ свободи́ мя от рабо́ты человекоуби́йцы диа́вола/ и даждь ми ра́зум твори́ти во́лю Твою́.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Кому́ уподо́билася еси́, душе́ моя́?/ Ка́ину окая́нному пе́рвому уби́йце и И́роду беззако́нному детоуби́йце./ Но Ты, Го́споди, исто́ргни мя от греха́ сего́/ и даждь ми се́рдце твори́ти за́поведи Твоя́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Воспряни́, окая́нный челове́че, к Бо́гу, воспомяну́в своя́ согреше́ния,/ припа́дая ко Творцу́, слезя́ и стеня́;/ Той же, я́ко милосе́рд, даст ти ум зна́ти во́лю Свою́.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен:

Богоро́дице Де́во,/ от ви́димаго и неви́димаго зла сохрани́ мя, Пречи́стая,/ и приими́ моли́твы моя́, и донеси́ я́ Сы́ну Твоему́,/ да даст ми ум твори́ти во́лю Его́.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Конда́к, глас 6:

Душе́ моя́, почто́ греха́ми богате́еши,/ почто́ во́лю диа́волю твори́ши,/ в чесо́м наде́жду полага́еши?/ Преста́ни от сих и обрати́ся к Бо́гу с пла́чем, зову́щи:/ милосе́рде Го́споди, поми́луй мя гре́шнаго(ую).

И́кос:

Помы́сли, душе́ моя́, го́рький час сме́рти/ и Стра́шный Суд Творца́ твоего́ и Бо́га:/ А́нгели бо гро́знии по́ймут тя, душе́,/ и в ве́чный огнь введу́т:/ у́бо пре́жде сме́рти пока́йся, вопию́щи:/ Го́споди, поми́луй мя гре́шнаго(ую).

Песнь 7

Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Не наде́йся, душе́ моя́, на тле́нное бога́тство и на непра́ведное собра́ние,/ вся бо сия́ не ве́си кому́ оста́виши, но возопи́й:/ поми́луй мя, Христе́ Бо́же, в чадоуби́йстве пови́ннаго(ую).

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Не упова́й, душе́ моя́, на теле́сное здра́вие и на скоромимоходя́щую красоту́,/ ви́диши бо, я́ко си́льнии и млади́и умира́ют; но возопи́й:/ поми́луй мя, Христе́ Бо́же, чадоуби́йцу скве́рнаго(ую).

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Воспомяни́, душе́ моя́, ве́чное житие́, Ца́рство Небе́сное, угото́ванное святы́м,/ и тьму кроме́шную и гнев Бо́жий злым, и возопи́й:/ поми́луй мя, Христе́ Бо́же, тя́жко согреши́вшаго(ую).

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен:

Припади́, душе́ моя́, к Бо́жией Ма́тери и помоли́ся Той,/ есть бо ско́рая Помо́щница ка́ющимся,/ умо́лит Сы́на Христа́ Бо́га,/ и поми́лует мя покая́ние принося́щаго(ую).

Песнь 8

Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся́ бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Ка́ко не и́мам пла́катися, егда́ помышля́ю о соде́янном мно́ю,/ вем бо зол мои́х мно́жество, детоуби́йца сый(су́щи)./ Что у́бо ча́ю и на что наде́юся?/ То́кмо даждь ми, Го́споди, пре́жде конца́ покая́ние.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

О, Го́споди, жи́зни Пода́телю!/ За мно́гая Твоя́ бла́га возда́х Тебе́ злом, окая́нный(ая),/ отверго́х пренебе́сный дар жи́зни/ и дарова́нная Тобо́ю ча́да погуби́х,/ но во смире́нии молю́:/ даждь мне, Го́споди, пре́жде конца́ покая́ние.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Ве́рую, я́ко прии́деши суди́ти живы́х и ме́ртвых,/ и вси во свое́м чи́ну ста́нут,/ ста́рии и млади́и, влады́ки и кня́зи, де́вы и свяще́нницы;/ где обря́щуся аз?/ Сего́ ра́ди вопию́:/ даждь ми, Го́споди, пре́жде конца́ покая́ние.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен:

Пречи́стая Богоро́дице,/ приими́ недосто́йную моли́тву мою́,/ и сохрани́ мя от на́глыя сме́рти,/ и да́руй ми пре́жде конца́ покая́ние.

Песнь 9

Ирмо́с: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти;/ Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно, Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Ны́не к вам прибега́ю, А́нгели, Арха́нгели и вся Небе́сныя Си́лы, у Престо́ла Бо́жия стоя́щии,/ моли́теся ко Творцу́ своему́,/ да изба́вит ду́шу мою́ от му́ки ве́чныя.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Ны́не пла́чуся к вам, святи́и патриа́рси, ца́рие и проро́цы,/ апо́столи и святи́телие и вси избра́ннии Христо́вы:/ помози́те ми на Суде́,/ да спасе́т ду́шу мою́ от си́лы вра́жия.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Ны́не к вам воздежу́ ру́це, святи́и му́ченицы,/ пусты́нницы, де́вственницы, пра́ведницы и вси святи́и,/ моля́щиися ко Го́споду за весь мир,/ да поми́лует мя в час сме́рти моея́.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен:

Ма́ти Бо́жия, помози́ ми, на Тя си́льне наде́ющемуся(ейся),/ умоли́ Сы́на Своего́, да очи́стит мя от тя́жкаго греха́ детоуби́йства/ и покая́ния моего́ ра́ди да́рует проще́ние,/ егда́ ся́дет судя́й живы́х и ме́ртвых. Ами́нь.

Та́же:

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем. (Поклон.)

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды, и три поклона.)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас: Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропа́рь, глас 1:

Объя́тия О́тча отве́рсти ми потщи́ся,/ блу́дно мое́ ижди́х житие́,/ на бога́тство неиждива́емое взира́яй щедро́т Твои́х, Спа́се:/ ны́не обнища́вшее мое́ да не пре́зриши се́рдце./ Тебе́ бо, Го́споди, умиле́нием зову́:/ согреши́х, на Не́бо и пред Тобо́ю.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен:

Упова́ние христиа́н, Пресвята́я Де́во,/ Его́же родила́ еси́ Бо́га па́че ума́ же и сло́ва,/ непреста́нно моли́ с го́рними си́лами,/ да́ти оставле́ние грехо́в нам всем,/ и исправле́ние жития́, ве́рою и любо́вию при́сно Тя чту́щим.

Го́споди, поми́луй. (40 раз.)

Моли́тва

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, Исто́чниче жи́зни и безсме́ртия, прише́дый в мир гре́шныя спасти́! При́зри на нас, недосто́йных рабо́в Твои́х, вы́ю се́рдца и телесе́ пред вели́чеством сла́вы Твоея́ приклоня́ющих, согреши́хом бо, беззако́нновахом, непра́вдовахом пред Тобо́ю, но, на щедро́ты Твоя́ и ми́лость Твою́ упова́юще, со слеза́ми мо́лим: благоутро́бне и всеми́лостиве Го́споди, прости́ и поми́луй нас, любо́вь Твою́ отве́ргших, зако́н ева́нгельский попра́вших, страстьми́ ум свой ослепи́вших, чад свои́х в безу́мии уби́вших, ины́х к сему́ сме́ртному греху́ подви́гших или́ престу́пному их наме́рению не возбрани́вших. Ве́мы, Го́споди, я́ко досто́йни есмы́ огня́ гее́нскаго и ве́чныя му́ки, но и́мамы и человеколю́бия Твоего́ о́бразы: разбо́йника, мытаря́, блудни́цу, блу́днаго сы́на, и́же покая́нием отверзе́ние двере́й Ца́рствия Небе́снаго и поми́лование улучи́вших. Те́мже ко мно́жеству щедро́т Твои́х взыва́ем: приими́ и́скреннее раска́яние на́ше и се́рдце, оскверне́нное безме́рными греха́ми, человеколю́бне очи́сти. При́зри, всеси́льне Го́споди, на лю́ди Твоя́, вразуми́ бра́тий и сесте́р на́ших, творя́щих беззако́ния; возсия́й и́стиною Твое́ю в сердца́х заблу́дших и во тьме пребыва́ющих, загради́ уста́ нечести́вая и лука́вая, детоуби́йство пропове́дующая; просвети́ ра́зум ма́терей, чад свои́х во чре́ве свое́м умерщвля́ющих; удержи́ ру́ку врача́-детоуби́йцы всеси́льною десни́цею Твое́ю; пресеки́ твори́мое крова́вое беззако́ние. О, многоми́лостиве и долготерпели́ве Го́споди! Моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и и всех святы́х, наипа́че хода́тайством святы́х му́чеников младе́нцев, в Вифлее́ме от И́рода убие́нных, да́руй нам вре́мя на покая́ние, я́ко да, по за́поведем Твои́м пожи́вше, настоя́щих зол и бу́дущих ве́чных мук свободи́мся и со благо́ю наде́ждою и и́стинным увере́нием к та́мошнему ми́ру по́йдем, прославля́юще Безнача́льнаго Твоего́ Отца́, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Та́же:

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

Утвержден Священным Синодом
Русской Православной Церкви
27.12.2016 (журнал № 128).